Bilder på Tova 2003, senast uppdaterad: 2009-08-24 13:57:47 - tillbaka till hemmet.com

Tova, hemma straxt före jul 2003

(2003-12-20)

Tova, hemma straxt efter sin 1års dag

(2003-06-07)

Tova, frukost på 1års dagen

(2003-05-29)

Tova, nybadad i maj. Knappt 1år

(2003-05-02)

Tova, förkyld med feber april 2003

(2003-04-20)